Chat
0985178516(Mr.Duy)

MẠCH NẠP gUSB PIC Pro 2
 

      Mạch nạp gUSB nói chung và gUSB PIC Pro 1 nói riêng được phát triển từ GTP-USB với một số cải tiến để mạch nhỏ gọn hơn và hiệu suất cao hơn. Điển hình nhất là bộ phận tạo Vpp không sử dụng tụ và điot nữa mà được thay thế bằng cuộn cảm.

      Mạch nạp gUSB được tham khảo từ sơ đồ mạch chính hãng vì vậy nó có độ tin cậy nhất định. Một số đặc điểm của gUSB PIC Pro 1

  • Tất cả tụ hóa học được thay thế bằng tụ nhôm dán siêu nền.
  • Hỗ trợ nhiều loại PIC và dsPIC : PIC16C, PIC16F, PIC18F, dsPIC30F, dsPIC24F, dsPIC24HdsPIC33F (theo danh sách bên dưới).
  • Tương thích với Winpic800 v3.61 cập nhật ngày 25/2/2007.
  • Giao tiếp với máy tính qua cổng USB 2.0 (Full Speed - 12Mbps), sử dụng nguồn duy nhất từ cổng USB.
  • Các đường tín hiệu trên ICSP được đệm bằng điện trở.
  • Header ICSP rất dễ sử dụng nhờ tên từng chân được ghi chú trực tiếp trên bo mạch.
  • Nguồn năng lượng cung cấp cho đường ICSP có thể tùy chọn từ nguồn cố định 5V hay từ nguồn được điều khiển bằng phần mềm hoặc cách ly hoàn toàn khi sử dụng nguồn bên ngoài.
  • Các thông tin cần thiết được in sẵn bo mạch nên rất dễ sử dụng và ít sai xót.
  • Kích thước : 5.0 x 4.2 cm
  • Phụ kiện : Adapter 3.3 volt dùng để nạp PIC18FxxJxx, PIC24F, PIC24H và dsPIC33F. Cáp USB 2.0 và cáp Bus 5pin

      Giá bán : call

      Xem hướng dẫn cài đặt Driver Click Here

      Xem hướng dẫn sử dụng gUSB PIC Pro Click Here

 

Danh Sách MCU Được Hỗ Trợ

MicroChip - PIC
10F200
10F202
10F204
10F206
10F220
10F222
12F508
12F509
12F510
12F629
12F635
12F675 rfPIC12F675 12F683
16F505
16F506
16F627
16F627A
16F628
16F628A
16F630
16F631
16F636
16F639
16F648A
16F676
16F677
16F684
16F685
16F687
16F688
16F689
16F690
16F72
16F73
16F74
16F76
16F77
16F716
16F737
16F747
16F767
16F777
16F785
16HV785
16F83
16F84
16F84A
16F87
16F88
16F818
16F819
16F870
16F871
16F872
16F873
16F873A
16F874
16F874A
16F876
16F876A
16F877
16F877A
16F883
16F884
16F886
16F887
16F913
16F914
16F916
16F917
16F946
16C61
16C62
16C62A/B
16C63
16C63A
16C64
16C64A
16C65
16C65A/B
16C66
16C67
16C620/A
16C621/A
16C622/A
16CE623
16CE624
16CE625
16C71
16C72
16C72a
16C73
16C73A/B
16C74
16C74A/B
16C76
16C77
16C710
16C711
16C712
16C716
16C745
16C765
16C773
16C774
16C923
16C924
16C925
16C926
18F1220
18F1320
18F2220
18F2221
18F2320
18F2321
18F2331
18F2410
18F242-2439
18F2420
18F2423
18F2431
18F2450
18F2455
18F248
18F2480
18F2510
18F2515
18F252-2539
18F2520
18F2523
18F2525
18F2550
18F258
18F2580
18F2585
18F2610
18F2620
18F2680
18F2682
18F2685
18F4220
18F4221
18F4320
18F4321
18F4331
18F4410
18F442-4439
18F4420
18F4423
18F4431
18F4450
18F4455
18F448
18F4480
18F4510
18F4515
18F452-4539
18F4520
18F4523
18F4525
18F4550
18F458
18F4580
18F4585
18F4610
18F4620
18F4680
18F4682
18F4685
18F6310
18F6390
18F6410
18F6490
18F6520
18F6525
18F6527
18F6585
18F6620
18F6621
18F6622
18F6627
18F6680
18F6720
18F6722
18F8310
18F8390
18F8410
18F8490
18F8520
18F8525
18F8527
18F8585
18F8620
18F8621
18F8622
18F8627
18F8680
18F8720
18F8722

18F24J10
18F25J10
18F44J10
18F45J10
18LF24J10
18LF25J10
18LF44J10
18LF45J10
18F63J11
18F63J90
18F64J11
18F64J90
18F65J10
18F65J11
18F65J15
18F65J90
18F66J10
18F66J15
18F66J60
18F66J65
18F67J10
18F67J60
18F83J11
18F83J90
18F84J11
18F84J90
18F85J10
18F85J11
18F85J15
18F85J90
18F86J10
18F86J15
18F86J60
18F86J65
18F87J10
18F87J60
18F96J60
18F96J65
18F97J60

MicroChip 16-Bit PIC- dsPIC

24FJ64GA006 24FJ64GA008
24FJ64GA010
24FJ96GA006
24FJ96GA008
24FJ96GA010
24FJ128GA006
24FJ128GA008
24FJ128GA010

24HJ64GP206 24HJ64GP210
24HJ64GP506
24HJ64GP510
24HJ128GP206
24HJ128GP210
30F2010
30F2011
30F2012
30F3010
30F3011
30F3012
30F3013
30F3014
30F4011
30F4012
30F4013
30F5011
30F5013
30F5015
30F5016
30F6010
30F6010A
30F6011
30F6011A
30F6012
30F6012A
30F6013
30F6013A
30F6014
30F6014A
30F6015
33FJ64GP206
33FJ64GP306
33FJ64GP310
33FJ64GP706
33FJ64GP708
33FJ64GP710
33FJ128GP206
33FJ128GP306
33FJ128GP310
33FJ128GP706
33FJ128GP708
33FJ128GP710
33FJ256GP506
33FJ256GP510
33FJ256GP710
33FJ64MC506
33FJ64MC508
33FJ64MC510
33FJ64MC706
33FJ64MC710
33FJ128MC506
33FJ128MC510
33FJ128MC706
33FJ128MC708
33FJ128MC710
33FJ256MC510
33FJ256MC710
 


facebook/pduytech


SẢN PHẨM

USB to UART+RS485

Eve

Burn-E

Linh kiện
ĐỐi TÁC

Điện tử Minh Hà

Điện tử TuHu

Điện tử Việt Đức

Hoàng Phát

Vietnam Hardware

ĐT Phương Dũng

© 2007 - 2018 Phuong Duy Technology. All rights reserved.